Poster Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 01 Mart 2021

 Amaç ve Kapsam 

 Yenilenebilir enerji kaynakları içinde organik atıkların, enerji bitkilerinin ve benzeri biyokütle kaynaklarının biyoteknolojik olarak enerjiye dönüşümüne dayalı biyogaz teknolojileri çok yaygın bir şekilde tüm dünyada kullanılmaktadır. 100 yılı aşkın bir zamandır bilinen bu biyogaz teknolojilerinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiş ve yenilikçi birçok yöntem ticari olarak kullanıma sunulmuştur. Çalıştayın ilk 2 gününde etkin biyogaz üretimi ve yenilikçi yaklaşımlar konusu tartışılacak olup, programın 3ncü gününde Üniversite & sanayi İş birliği kapsamında yuvarlak masa görüşmeleri yapılarak Çalıştay sonrası gerçekleşebilecek ortak proje çalışmaları için zemin hazırlanacaktır. Çalıştayın son gününde ise Üniversite&Sanayi işbirliğini güçlendirmek için yuvarlak masa toplantıları yapılacak . 21Gün
07Saat
:
20Dakika
:
42Saniye